Taiwanese Words T-shirt [lōo ka kī khui]-White Female
$26 USD
路家己開 lōo ka kī khui [Pronuciation] lōo ka kī khui [Definition] To make your dream come true

 路家己開 lōo ka kī khui

[Pronuciation] lōo ka kī khui
[Definition] To make your dream come true 

YOU MIGHT ALSO LIKE
Taiwanese Words Sticker [kui lān pha hué]
$3 USD